X

خبر


تاریخ ثبت خبر: 1397/11/24
کد خبر: 46224
تعداد بازدید: 84 بار
نسخه چاپی print
نخستین جشنواره بازی های محلی در گذر نسل

بازی در پروسه حیات اجتماعی از ویژکی های فرهنگی در انسجام اجتماعی به ایفای نقش میپردازد . ساختار اجتماعی در جوامع انسانی که فرایند تکاملی خود را طی میکند . همواره از طریق کنش های انسانی و رفتار های جمعی به بلوغ و پیچیدگی میرسد بدین روی نقش بازی های محلی میتواند در حفظ و بقای هویت های محلی از اهمیت ویژه برخوردار باشد . مهدی قنادزاده شهردار ناحیه یک با تاکید بر فعالیت های فرهنگی در محلات نقش بازی های سنتی و محلی را که در شرایط شهرنشینی امروز به فراموشی رفته است و شکاف نسلی حاصل از زندگی ماشینی روابط اجتماعی را در سطح جامعه به انحراف و کاستی کشیده است . شهردار ناحیه در ادامه مافزاید این جشنواره در نوع خود به عنوان نخستین اقدام عملی در شناسایی و احیای فرهنگ بازی های محلی است که با همراهی سه نسل نسبت به معرفی رفتار های جمعی عمل مینماید قناد زاده با مهم دانستن این جشنواره که تعامل فرهنگی را هدف تقریب نسلی که خواستار کاهش شکاف میان نسلی است با گردهمایی سه نسل از مادر بزرگ ها ، مادران و نوه ها در فضایی فرهنگی ورزشی نسبت به همدلی و با هم بودن در گرفتاری های شهری را تجربه کردند در خاتمه ، با اشاره بر معرفی تعدادی از بازی های سنتی که شاخص های هویت محور خود را در طول حیات اجتماعی برای جامعه به معرض نمایش میگذارند این بازی ها در نوع خود علاوه بر جامعه محوری در جهت پویایی و هوشمندی نسلی نیز دارای کارکرد بوده و در بازی های همچون : هفت سنگ ، دووز ، تیله بازی ، لی لی ، اسم فامیل و... بسیاری دیگر که در راستای توانمند سازی کودکان و فرآیند اجتماعی کردن آن ها برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی به ایفای نقش میپرداختند . جشنواره بازی های محلی در گذر نسل ، نخستین گام در معرفی این کنش فرهنگی و فعالیت جمعی در عرصه های اجتماعی است. که در شهرداری ناحیه یک منطقه 14 به اجرا گذاشته شد .

 

 

 

 

 

print
rating
  نظرات

 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

tehranregion14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا سه شنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:30