X

خبر


تاریخ ثبت خبر: 1396/9/27
کد خبر: 44838
تعداد بازدید: 125 بار
نسخه چاپی print
فضاهای شهری سنتی

فضا‌های شهری یکی از عناصر مهم ساختار فضایی شهر‌ها هستند که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی افراد ساکن در شهر‌ها دارند. این فضاها به عنوان بخشی از فضای باز و عمومی شهرها به نوعی تبلور فضایی زندگی جمعی و بستر تعاملات اجتماعی می‌باشند. در دنياي معاصر با تحول و دگرگوني در مفهوم شهرنشيني، ماهیت و عملکرد فضاهای شهری نیز دچار تغییر شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد فضاهای شهری در تاریخ شهرسازی ایران همواره به عنوان یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده ساختار فضایی شهرها بوده است. روند شکل گیری فضاها در طول دوران حیات آنها به گونه ای بوده است که در پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی ساکنین از کارایی لازم برخوردار بوده اند. فضاها در شهرهای سنتی محصول رشد طبیعی شهر بوده، اما با تحولاتی که در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور به خصوص از اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی به بعد اتفاق افتاد، نظام شهرسازی کشور دچار تغییر وبه تبع آن مفهوم فضا نیز دچار تغییر و تحول شد. بی توجهی به ارزشها و باورهای فرهنگی و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی در شکل دهی به محیط شهری سبب تغییرات گسترده ای در ساختار کالبدی و اجتماعی فضا شد. 
تغییر الگوی فضاهای شهری از ابتدا تا اواخر قرن بیستم و تجارب شکل گیری فضاهای شهری در ایران، جهان اسلام و دنیای غرب نشان می دهد که فضاهای امروزی شهر به گونه ای متحول شده اند که نه عناصر سازنده آنها ساختار و عملکرد خود را دارند و نه حضور انسان به عنوان مخاطب در فضاهاي شهری مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اهمیت فضا‌های شهری در ساختار فضایی شهر‌ها بدلیل غفلت از آنها تلقی از فضا‌های شهری به عنوان تبلور حیات اجتماعی رنگ باخته است. در يک جمع بندي کلي مي توان گفت تأکید بر ابعاد کالبدی و صرفاً فیزیکی در فرآیند توسعه فضاهای شهری باعث ضعف در پاسخگویی و عدم مطلوبیت فضاهای شهری شده و ضرورت طراحی فضاها با توجه به نیازهای انسانی، گروه هاي متنوع اجتماعي و تناسب با ظرفیت ها و شرایط روز را بیش از پیش مهم می نماید.
اگرچه در آغاز هزاره سوم تمرکز بر فضاهای شهری انسان محور به عنوان راهکار موثر مدیریت شهری برای سرزندگی شهر ها مدنظر قرار گرفته است، اما در این میان چالش اصلی چگونگی آفرینش فضاهای شهری در شهرهای مدرن با توجه به زمینه و فرهنگ گذشته مردم آن سرزمین است. از این رو مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران با تالیف کتاب چهار جلدی « فضاها در شهر» در نظر دارد، جايگاه فضاهاي شهري را در طول تاریخ شکل گیری شهر مورد بحث قرار داده و چشم اندازي براي فضاهای شهر آینده ترسيم نمايد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

tehranregion14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا سه شنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:30