X

خبر


تاریخ ثبت خبر: 1396/9/26
کد خبر: 44834
تعداد بازدید: 121 بار
نسخه چاپی print
دانش شهر

 

جايگاه فضاي زيرزميني در طرح هاي شهري

چكيده:

اهميت فضاهاي زيرزميني در طول دهه هاي اخير در کلان شهرها داراي اهميت فراواني گشته اشت . کمبود فضاي باز، تراکم بالا، کمبودهاي فضاهاي سبز و تفريحي موجب مي شود تا فضاهاي زيرزميني که منبعي باارزش مي باشند در کمک به فضاهاي روزميني مطرح گردند .

اين گزارش با هدف بيان اهميت فضاي زيرزميني و جايگاه آن در طرح هاي شهري از جمله طرح جامع به تعريف کاربران فضاهاي زيرزميني خدمات احتمالي اين نوع فضاها و نمونه هاي موفق بين المللي در عرصه هاي مختلف مي پردازد و در نهايت به جايگاه فضاهاي زيرزميني در طرح جامع شهر ها مي پردازد اين نوشتار با تاکيد بر با نگاه سه بعدي به طرح جامع شهرها و ايجاد مديريت يکپارچه در جهت رفع مشکل فضاهاي زيرزميني در طراح هاي شهري دارد. همچنين در اين راستا بايد به دقت پتانسيل فضاهاي زيرزميني در شهرها از جمله شهر تهران نيز بررسي شود تا بتوان از آن به خوبي بهره جست. امکان استفاده از فضاهاي زيرزميني در شهري همجون تهران علاوه بر مواردي همچون حمل و نقل که امروزه در حال بهره برداري است مي توان شامل کاربري های ديگري همچون فضاهاي تفريحي،تجاري، اداري و خدماتي نيز باشد که مي تواند بسياری از مشکلات شهر تهران را حل نمايد.

واژگان كليدي: فضاي زير زميني شهري، طرح جامع، کاربران فضاهاي زيرزميني، مشخصات فيزيکي فضاهاي زيرزميني،

مقدمه

به دليل معضلات ترافيکي، افزايش آلودگي هوا، صدا و کمبود فضاي سبز و تفريحي، شهرها به محيطي نامناسب براي زندگي تبديل شده اند. گسترش مرزهاي شهري و در نتيجه اشغال فضاي اطراف شهرها مشکل را حل نمي کند، بلکه فقط ظهور مشکلات را به تاخير مي اندازد.

گرفتهاريهاي زيست محيطي باعث شده مفاهيم و ديدگاههاي جديدي  براي حل مشکلات توسعه بيشتر شهر ارائه شود. محيط زيست اکنون موضوعي جهاني است در حالي که قبل از اين تا اين حد مورد توجه نبوده است. آلودگي آب و هوا ، گرم شدن هوا در سطح کره زمين و تأثيرات گلخانه اي، کمياب شدن منابع طبيعي، از بين رفتن فضاهاي تفريحي و سبز، تنها بخشي از گرفتارهاي زيست محيطي است.

گذشته از اين واقعيات، نگراني ديگري در ارتباط با رشد جمعيت وجود دارد؛ به طوري که تخمين مي زنند که در قرن بيست و يکم بيش از 50 درصد جمعيت جهان در شهرهاي بزرگ و کلانشهرها سکونت خواهند کرد.. شهرها بايد توانايي تحمل چنين جمعيتي را داشته باشند، در حالي که بازيرساخت هاي امروزي و جمعيت فعلي، بسياري از شهرها در حال حاضر نيز يه راحتي قادر به تأمين رضايت شهروندان خود نيستند.

در اين حالت جمعيت بالا و تراكم بالاي توده ساختماني عاملي براي توسعه فضاي زيرزميني شهري هستند. اين امر حاكي از اين است كه شهرهايي با تراكم جمعيتي بالا نمي توانند از توسعه فضاي زيرزميني شهري خود اجتناب كنند.

فضاي زير زميني شهري

فضاي زير زميني شهري داراي كاربرد هايي شامل موارد زير مي باشد: ذخيره سازي (مانند غذا، آب، نفت، كالاهاي صنعتي، ضايعات) ؛ صنعت (مانند: نيروگاهها) ؛ حمل و نقل (مانند خطوط راه آهن، جاده ها، تونل هاي عابر پياده) ؛ خدمات رفاهي و ارتباطات (مانند آب، فاضلاب، گاز، كابلهاي الكترسيته) ؛ كاربرد عمومي ( مانند مراكز خريد، بيمارستانها، ساختارهاي دفاع غير نظامي) ؛ استفاده شخصي و خصوصي ( مانند: پاركينگ اتومبيل).

مطالعه فضاي زيرزميني شهري در سه شهر پاريس، توكيو، استکهلم (Bobylev,2008) نمونه اي از چگونگي كاربرد فضاي زيرزميني شهري را ارائه مي دهد كه بر طبق عملکرد طبقه بندي شده اند. خدمات رفاهي و حمل و نقل معمول ترين كاربردهاي زير ساخت هاي زيرزميني شهري[1] (UUI) هستند. شهرهاي مورد مطالعه بيش از 32% فضاي زيرزميني شهري را براي حمل و نقل (تونل هاي خط راه آهن و اتومبيل، ايستگاهها) و بيش از 8% را براي خدمات رفاهي (خطوط لوله، كابل جمع كن[2]، فاضلاب) اختصاص داده اند. ساير عملکردها بسته به مشخصات هر شهر و همچنين چگونگي طبقه بندي داده ها تفاوت اساسي دارند

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

tehranregion14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا سه شنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:30