X

خبر


تاریخ ثبت خبر: 1395/10/22
کد خبر: 43612
تعداد بازدید: 205 بار
نسخه چاپی print
آغاز فاز دوم پروژه بهبود فرآیندهای حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

آغاز فاز دوم پروژه بهبود فرآیندهای حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران


جلسه هم اندیشی و استفاده از نظرات تخصصی درخصوص انتخاب فرآیندهای شاخص جهت بهبود در حوزه اجتماعی و فرهنگی با حضور مدیران آن حوزه در روز دوشنبه مورخ 6/10/95در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار گردید.در این جلسه با استفاده از ماتریس قابلیت-جذابیت 40 درصد از فرآیندها جهت بهبود انتخاب شدند و مقایسه فرآیندهای منتخب مبتنی بر معیارها و زیرمعیارهای مشخص به منظور اولویت گذاری جهت بهبود که خروجی آن انتخاب فرآیندهای نهایی است نیز در این مرحله انجام گردید.

 


 

 

print
rating
  نظرات

 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

tehranregion14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا سه شنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:30