شهردار ناحیه 2 منطقه 14
مــهـدي اتــحـاد
در شهرداري ناحيه 2 جشنواره انقلاب برگزار شد
1391/11/29-10:04
در شهرداري ناحيه 2 جشنواره انقلاب برگزار شد
جشنواره انقلاب با حضور جمع زيادي از شهروندان در ب...
پيك خبري : اخبار ناحيه 2
1390/4/12-12:25
پيك خبري : اخبار ناحيه 2
نـشـانـي شـهـرداري ناحــيــه دو: خيابان پـيـروزي، خـيـابـان نـبـرد، خـيـابـان پـاسـدار گـمـنـام، جـنـب بـوسـتـان سـهـنـد / شـمـاره تـمـاس: 6 - 1 0 5 7 5 0 3 3
 
   
  Copyright 2010 by Region 14 of Tehran Municipality