شهردار ناحیه 1 منطقه 14
احمــد بـابـایـی
نشاني شهرداري ناحيه يك: بزرگراه شهيد محلاتي، خيابان شهيد شاه آبادي شمالي(دهم فروردين)، ميدان امام حسن مجتبي، انتهاي خيابان پاسدار گمنام / شماره تماس: 8 - 4 0 1 0 9 1 3 3
 
   
  Copyright 2010 by Region 14 of Tehran Municipality