X

شفاف سازی در شهرداری منطقه 14


میزان بودجه و اعتبارات - برنامه توسعه

اقدامات انجام گرفته در جهت کاهش هزینه ها

Grid Card Layout

اسناد نکولی سنواتی راکد

حسابهای پرداختنی

حسابهای پرداختنی(املاکی)

حسابهای دریافتنی

 

پروژه های در حال انجام و احداث شده

سامانه شفافیت شهرداری تهران

 

 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

tehranregion14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا سه شنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:30